Ph.D. Projekt: Innovativ Klimatilpasning med borgere

Project Details

Description

Ph.d. projektet indgår i ’Vand i byer’ - et større tværfagligt partnerskab om innovation og klimatilpasning - og har et særligt fokus på borgerdeltagelse i håndtering af spildevand som en del af det kommunaltekniske forvaltningsområde.

Ph.d. projektet skal bidrage til at udvikle konkrete innovative samarbejder med borgere, kommuner, forsyninger og andre relevante aktører og herigennem udvikle viden om og tilgange til at øge borgernes aktive deltagelse i klimatilpasningen med vand. Borgernes rolle på vandområdet er i dag primært en passiv kunderolle, og en mere aktiv deltagelse i at håndtere vandet i byerne vil indebære forandringer af de eksisterende konstellationer i vandsektoren og byplanlægningen. Projektet vil fokusere på at nytænke borgernes deltagelse og roller og relationer i vandsektoren ved hjælp af kollaborative metoder til innovation.

Projektet vil rumme konkrete iscenesættelser af innovative forløb, såvel som teoretiske perspektiveringer og analyser og forventes at bidrage til forståelsen af borgernes rolle og innovationsforløb med borgere i store infrastruktursystemer. Det planlægges at afprøve såvel antropologiske metoder såvel som kollaborative innovationsforløb til borgerdeltagelse i klimatilpasningen. Teoretisk ventes projektet at trække på den nyere udvikling inden for STS, praksis teori, sociale læringsstudier og designforskning.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201231/05/2014

Projects

VIB: Water in Urban Areas

Hoffmann, B., Elle, M., Farné Fratini, C. & Larsen, A. W.

01/01/201031/12/2014

Project: Research