Piezo Electric Actuator Systems

  • Helbo, Jan (Project Participant)

Project Details

Description

Piezoelektriske motorer kan fysisk være opbygget af to flade skiver, der er spændt hårdt sammen. Den ene skive med påklæbede piezokeramiske elementer er stator, og den anden skive, der er rotoren, kan af friktionskræfter bringes til at rotere, når statoren bringes til at svinge på passende måde. Motorerne kan positioneres med stor præcision og de yder, set i forhold til deres størrelse, et stort moment under bevægelse og har samtidig et stort holdemoment. Udnyttelse af disse egenskaber gør, at man har mulighed for at designe helt nye typer af koblinger mellem mekaniske elementer i servomekanismer og opbygge manipulatorer, hvor jointene hver for sig har flere frihedsgrader. De gode egenskaber modsvares af vanskelighederne ved at kontrollere resonansen i statoren. Denne er meget afhængig af belastning, temperatur og slidtage. Opgaven er derfor at få opstillet simplificerede regulator-dimensioneringsmodeller, opstille regler for integration af det mekaniske og elektriske design og endelig at få afprøvet disse på en prototype af en piezoelektrisk motor. Til dette formål opbygges simuleringsomgivelser og de nødvendige laboratoriefaciliteter til praktiske forsøg. (Jan Helbo)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201018/05/2013