Pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande: Interessentinddragelse ift. helhedsplanen for Kongeåen

Project Details

Description

Design af og hjælp til interessentinddragelsen til helhedsplanen for Kongeåen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201201/09/2022