Pilotprojekt: Effekten af individuel musikterapi på agiteret adfærd og livskvalitet hos personer med demens. RCT samt multiple cases.

Project Details

Description

Pilotprojektet er en afprøvning af dataindsamling i mindre målestok inden en mere omfattende international undersøgelse sættes i værk. Grundlaget for forskningsprojektet er at udføre praksisnær forskning, hvor kliniske musikterapeuter bidrager med dataindsamling fra deres daglige praksis.

Randomiseret konkrolleret undersøgelse i form af two group randomized waiting list control samt multiple cases hvor de kvantitative målinger kan kombineres med kvalitative data.
I effektundersøgelsen består den uafhængige variabel af individuel musikterapi vs. Standard Care (se figur 1), og den afhængige variabel af livskvalitet (ADRQL), agiteret adfærd (CMAI) og medicinforbrug.
Kvalitative data: musikterapeutens metodebeskrivelse, beskrivelse af målsætning, evaluering af målsætning samt en kort casebeskrivelse.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201031/07/2011