Plastisk Form

 • Thomsen, Kirsten Bente Dahl (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Plastisk form - undersøgelse af hvordan et objekts form vurderes rent og umiddelbart med vore sanser og i relation til vore visioner og lidenskaber og om det er muligt f.eks. at afkode retningslinjer for, hvad der skal til for at få et håndgribeligt udtryk for en levende og tilstrækkelig form. I relation til plastisk form inddrages emnerne semiotik, model- og formteknikker, struktur- og formrelaterede del af bionikken samt skulpturel form. Kirken er valgt som den kontekstuelle ramme for undersøgelsens første etape, hvis mål er at afdække, hvordan den tredimensionale form fortolkes. I første etape med fokus på hvordan det æstetiske skønhedsbegreb kan gradueres ved vurdering af kirkers brugs- og udsmykningsgenstande. Den tekniske eller håndværksmæssige udførelse søges samtidig kortlagt for at belyse de teknikker og arbejdsmetoder, der har været forudsætningen for værkets frembringelse. Registreringen har også til formål at bevare viden om kunstneres arbejdsmetoder til inspiration for kunstnere og designere i fremtiden. I relation til instituttets undervisning fokuseres der også på afkodning af kunstneres arbejdsmetoder. Endvidere har karakteriseringen til sigte at bidrage til en fælles forståelse mellem afsætningsøkonomer, ingeniører, designere og håndværkere af genstandenes kunstneriske, æstetiske, tekniske og semiotiske kvaliteter m.m.
  StatusActive
  Effective start/end date19/05/2010 → …