"Ply-drop" effekter i avancerede letvægtskomposit? og sandwichkonstruktioner / Ply drop effects in advanced lightweigth composite and sandwich structures

 • Bozhevolnaya, Elena (Project Participant)
 • Thomsen, Ole Thybo (Project Participant)
 • Kildegaard, Arne (Project Participant)

  Project Details

  Description

  I forbindelse med konstruktiv anvendelse af avancerede komposit? og sandwichlaminater er det ofte nødvendigt at øge eller reducere laminattykkelsen lokalt, og dette foreta-ges ved enten at øge eller reducere antallet af lag (plies) lokalt. Ved de positioner, hvor et eller flere lag afsluttes, optræder der diskontinuiteter (materialemæssigt såvel som geometrisk), hvilket medfører inducering af alvorlige spændingskoncentrationer, som i mange tilfælde kan være bestemmende for konstruktionernes levetid og styrke. Pro-jektet omfatter teoretisk modellering af sådanne aftrap-ningseffekter ("ply?drop" effekter), fænomenologisk be-skrivelse af delamineringsbrud, opstilling kriterier til forud-sigelse af delamineringsbrud samt eksperimentelle under-søgelser
  StatusFinished
  Effective start/end date27/02/201327/02/2013