Polymerers optiske egenskaber / Optical Properties of Polymers

    Project Details

    Description

    I dette projekt undersøges farvestof-doterede polymerer teoretisk og eksperimentelt med henblik på at forstå deres optiske egenskaber. Det teoretiske arbejde omfatter en kvantemekanisk model for de aktive molekylers optiske og elektroniske egenskaber. Herudover benyttes middelfelts-teori og diffusionsmodeller til at beskrive vekselvirkningen mellem forskellige molekyler. Vha. disse teorier er det lykkedes at forklare en række eksperimenter udført i samarbejde med Afd. for Optik og Fluid Dynamik på Forskningscenter Risø. Disse eksperimenter omfatter bl.a. elektro-optisk spektroskopi og fotoinduceret dobbeltbrydning. Relaxationsmekanismer og temperaturfølsomhed er blevet undersøgt i disse forsøg. (Thomas G. Pedersen; Per M. Johansen, Kim G. Jespersen, Afd. for Optik og Fluid Dynamik, Risø)
    StatusActive
    Effective start/end date19/05/2010 → …