Positive psykosociale faktorer i arbejdet, mental sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne på Hospitalsenheden Vest før, under og efter udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup

  • Pedersen, Louise Møller (PI)
  • Hansen, Lasse Plougstrup, HR-afdelingen Hospitalsenheden Vest (CoI)
  • Nielsen, Kent Jacob (CoI)
  • Laursen, Signe (Project Participant)
  • Buttenschøn, Henriette Nørmølle (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden 2020-19-09. Projektet indeholder et ph.d. projekt, et post doc. projekt samt opgaver udført af projektgruppen.
Projektet omhandler udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup i 2020 og har samlet set til formål at:
a) Undersøge hvilken betydning udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup har for de ansattes mentale sundhed samt kvaliteten af sundhedsydelserne før, under og efter udflytningen.
b) Identificere potentielle positive psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet, der kan understøtte de ansattes mentale sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne under og efter udflytningsprocessen.
c) Ud fra ovenstående at udvikle arbejdspladsspecifikt materiale til understøttelse af det psykosociale arbejdsmiljø, den mentale sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne på de danske hospitaler før, under og efter de kommende udflytningsprocesser.

Ph.d.-projektet fokuserer på formål a) samt en kvantitativ besvarelse af formål b). Delprojekt B indeholder en kvalitativ besvarelse af formål b). Delprojekt A og B udfylder, sammen med den øvrige projektgruppe, formål c).
StatusActive
Effective start/end date01/05/202030/04/2023