Positive psykosociale faktorer i arbejdet, mental sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne på Hospitalsenheden Vest før, under og efter udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup

Project Details

Description

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden 2020-19-09 samt medfinansiering fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet og Regionshospitalet Gødstrup. Projektet indeholder en større kvantitativ undersøgelse af spørgeskemadata fra 2018, 2020, 2021 og 2023 (prospektivt paneldatastudie), et post doc. projekt samt videnskabelige opgaver udført af projektgruppen.
Projektet omhandler udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup, der fandt sted i januar til marts 2022. Samlet set har projektet til formål at:
a) Undersøge hvilken betydning udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup har for de ansattes mentale sundhed samt kvaliteten af sundhedsydelserne før, under og efter udflytningen.
b) Identificere potentielle positive psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet, der kan understøtte de ansattes mentale sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne under og efter udflytningsprocessen.
c) Ud fra ovenstående at udvikle arbejdspladsspecifikt materiale til understøttelse af det psykosociale arbejdsmiljø, den mentale sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne på de danske hospitaler før, under og efter de kommende udflytningsprocesser.

Den kvantitative undersøgelse fokuserer på formål a) samt en kvantitativ besvarelse af formål b). Post doc- projektet indeholder en kvalitativ besvarelse af formål b) samt yderligere statistiske analyser. De to delprojekter udfylder, sammen med den øvrige projektgruppe, formål c).
StatusFinished
Effective start/end date01/05/202030/09/2023

Collaborative partners

  • Hospitalsenheden Vest
  • NIDO, Staben Hospitalsenheden Vest
  • Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet i Herning

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.