Positive psykosociale faktorer i arbejdet, mental sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne på Hospitalsenheden Vest før, under og efter udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup

  • Pedersen, Louise Møller (PI)
  • Hansen, Lasse Plougstrup (CoI)
  • Buttenschøn, Henriette Nørmølle (Project Participant)
  • Nielsen, Kent Jacob (CoI)

Project Details

Description

Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden 2020-19-09. Projektet indeholder et ph.d. projekt, et post doc. projekt samt opgaver udført af projektgruppen.
Projektet omhandler udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup, der forventes at finde sted i efteråret 2021 og har samlet set til formål at:
a) Undersøge hvilken betydning udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup har for de ansattes mentale sundhed samt kvaliteten af sundhedsydelserne før, under og efter udflytningen.
b) Identificere potentielle positive psykosociale faktorer i arbejdsmiljøet, der kan understøtte de ansattes mentale sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne under og efter udflytningsprocessen.
c) Ud fra ovenstående at udvikle arbejdspladsspecifikt materiale til understøttelse af det psykosociale arbejdsmiljø, den mentale sundhed og kvaliteten af sundhedsydelserne på de danske hospitaler før, under og efter de kommende udflytningsprocesser.

Ph.d.-projektet fokuserer på formål a) samt en kvantitativ besvarelse af formål b). Delprojekt B indeholder en kvalitativ besvarelse af formål b) samt yderligere statistiske analyser. Delprojekt A og B udfylder, sammen med den øvrige projektgruppe, formål c).
StatusActive
Effective start/end date01/05/202030/09/2023

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth