Præcision af utilgængelge detailpunkter bestemt vha GPS og terrestrisk landmåling

Project Details

Description

Real-Time Kinematisk GPS (RTK) anvendes i høj grad til terrestrisk detailkortlægning. En del detailpunkter kan ikke direkte indmåles med RTK. Disse utilgængelige punkter kan i stedet bestemmes ved en kombination af traditionelle terrestriske målemetoder og hjælpepunkter, der kan måles med GPS. Projektet behandler en del af disse kombinationsmuligheder. Det er projektets mål at beskriver metodernes præcision samt opstille retningslinier for hensigtsmæssige anvendelser af metoderne.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/200601/10/2009

Funding

  • <ingen navn>