Problemorienteret projektarbejde på musikuddannelsen

  Project Details

  Description

  Umiddelbart en selvfølge, skulle man synes – i hvert fald for en indledende betragtning med Aalborg Universitets historie i baghovedet. Det er imidlertid min erfaring, at det er det langt fra; tværtimod er det en sjældenhed. I den nye studieordning fremgår det, at bachelorprojektet (som det eneste tilbageblevne selvvalgte projekt på grunduddannelsen) skal være problemorienteret. Hvis dette føres ud i livet, vil der være behov for nogle effektive didaktiske værktøjer lærerne imellem, som kan understøtte de studerendes læring med henblik på, hvordan man overhovedet skriver et projekt. “Learning-by-doing”-princippet, som hidtil i større eller mindre grad er blevet praktiseret, er i sagens natur ikke en mulighed. Jeg forestiller mig, at jeg sammen med nogle andre udarbejder et eller andet skriftligt undervisningsmateriale omkring, hvordan man indenfor musikvidenskaben kan arbejde problemorienteret, hvad et (musik)videnskabeligt problem kan tænkes at være, og ikke mindst hvorfor det i mange tilfælde er en rigtig god ide.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/200501/04/2006

  Funding

  • <ingen navn>