Problemorienteret uddannelse

Project Details

Description

Udvikling af viden omkring problemorienteret uddannelse inden for teknik og planlægning. Projektet har til formål at klarlægge fordele og ulemper ved såvel problemorienteret læring som projektorganiseret undervisning. (Finn Kjærsdam)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013