Procesintegration af absorptionsvarmepumpe / Process integration of Absorption

  • Andersen, Jens Møller (Project Participant)

Project Details

Description

Der arbejdes mod at afklare mulighederne for at mindske energiforbruget ved at integrere absorptionsvarmepumper i industrielle processer. Derfor sigtes mod at udvikle en metode til at vurdere de termodynamiske, tekniske og økonomiske muligheder for integration af en absorptionsvarmepumpe i nye og eksisterende anlæg. De videre perspektiver er, at metoder til udvælgelse af kredsproces ved procesintegration af absorptionsvarmepumper vil kunne anvendes generelt ved design af energisystemer. Metoden opbygges omkring eksisterende værktøjer og analysemetoder. Der anvendes kommercielt tilgængelige simuleringsprogrammer og økonomiske standardmetoder, som tilbagebetalingstid og energisystemanalysemetoder som pinch. Der arbejdes mod at identificere områder i procesindustrien, hvor absorptionsteknologien er specielt interessant. Samtidig med at interessante områder i procesindustrien identificeres, opstilles krav til de energiomsættene processer, hvor absorptionsteknologi kan være interessant. Ph.d.-projekt. (Jens Andersen, Inger Bach)
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …