Procesintegration af kerneprocesser og forsyningsenheder

  • Bach, Inger Palsgaard (Project Participant)
  • Grue, Jeppe (Project Participant)
  • Widell, Karl Erik (Project Participant)

Project Details

Description

Der har gennem en længere årrække været et generelt ønske at mindske energiforbruget. Et middel hertil er procesintegration af procesanlæg, hvor der især har været fokus på optimering af varmeveksler netværk samtidighedsproblemer og batchprocesser. Derimod har der kun i mindre grad været fokuseret på energiomsætningen og driften af de enkelte processer. Dette projekt sigter derfor mod at finde / udvikle metoder til at opnå et optimal energimæssigt og økonomisk design og drift af forsyningsanlæg og kerneprocesser i under hensyntagen til varierende tarifsystemer, politiske tiltag i form af tilskuds- og afgiftsordninger samt drifts- og forsyningssikkerhed. Projektet sigter dels mod udvikling af generelle metoder til procesintegration af kerneprocesser og forsyningsenheder og dels mod anvendelse af disse metoder på et eller flere anlæg, med henblik på at belyse metodernes anvendelighed. Herunder inddrages bl.a. en case omfattende det affaldsfyrede kraftvarmeværk Måbjergværket beliggende i Holstebro og MD-Foods' mejeri. Som case anvendes desuden Cheminova Agro A/S. Procesintegrationen vil tage eksisterende metoder som matematisk programmering, energianalyse og pinch i anvendelse. Der bliver anvendt kommerciel simulerings- og optimeringssoftware, i det omfang det er muligt. Derudover vil der blive udviklet yderligere software i det omfang det er nødvendigt. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem AAU og Nordisk Energiforskningsprogram, hvorved der sikres en høj grad af vidensudveksling mellem de faglige miljøer i de nordiske lande. Dette er bl.a. gennem kurser, udvekslingsophold og konferencer. Ph.d.-projekt. (Jeppe Grue, Karl Erik Widell, Inger Bach)
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …