Produktionsskoleprojektet

Project Details

Description

Taleinstituttet i Region Nordjylland har via en bevilling fra Satspuljen fået bevilling til at gennemføre ProduktionsSkoleProjektet. I dette projekt samarbejder Taleinstituttet med nordjyske produktionsskoler om identifikation og opkvalificering af produktionsskoleelever med læse-/skrivevanskeligheder. I dette projekt er der i perioden 2006-2008 høstet en række erfaringer inden for dette område, herunder erfaringer med ikt-brug i tilknytning til løsning af kerneproblemet. Taleinstituttet ønsker at fortsætte denne udviklingsindsats, og målet for den kommende periode ("det nye projekt") er at udbrede den nordjyske model til de øvrige regioner, med Taleinstituttet Region Nordjylland som fagligt center. Dette rejser dels spørgsmål om videreudvikling af modellen, og dels spørgsmål om formidling af modellen, således at den kan anvendes andre steder. Til forberedelse af det nye projekt, og med henblik på at bidrage til ansøgningsgrundlaget og det fremadrettede arbejde i ProduktionsSkoleProjektet, ønsker Taleinstituttet at gennemføre et pilotprojekt i løbet af foråret 2009. I forbindelse med pilotprojektet etableres forskningstilknytning fra e-Learning Lab.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200931/12/2009

Funding

  • <ingen navn>