Produktivitetsstudier i Grønland og Vestnorden

  Project Details

  Description

  Projektet har i den forløbne periode på begrænsede bevillinger beskæftiget sig med publikation af artikler i antologierne Aksel V. Karlsen (red): ’Arbejdsmarkedet i Grønland’ samt i ’Proceedings from Inuit Studies Conference, Calgary, 2004’. Sidstnævnte publikation blev præsenteret på Inuit Studies Conference i Calgary på en bevillling fra KIIP. Der er for bevillingerne endvidere arbejdet med et forskningsdesign i forbindelse med en komparativ produktivitetsanalyse af grønlandske og danske virksomheder indenfor samme branche og med samme beskæftigelsesdata. En række databaser er identificeret og beskrevet i et fortroligt notat til kommissionen – overordnet kan den beskrevne metode beskrives parvise virksomhedssammenligninger, hvor de data, der kan trækkes ud af regnskabsdatabaser senere kan indgå i kausalitetsstudier og produktionsfunktionsstudier. Bevillingshaver har endvidere deltaget aktivt i et samarbejde med danske humanistiske og samfundsvidenskabelige polarforskere i forbindelse med en fælles formulering af projektforslag til ’international polar year’. Produktivitetsstudierne indgår i dette arbejde og samarbejdet forventes udmøntet i et endeligt forslag for samtlige projekter i juni 2005. Ansøger er endvidere inviteret til to inernationale seminarer med projektet i Grønland og Finland i maj 2005. Projektet har også været omfattet af fortsat virksomhed m.h.t skrivning af ansøgninger. Bevillinger i 2006: Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland 100.000 kr. og Puljen til forskningsfremme under Grønlands Hjemmestyre 50.000 kr.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/200201/01/2005

  Funding

  • <ingen navn>: DKK900,000.00