Produktmodellering

 • Jørgensen, Kaj Asbjørn (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Strukturering af alle former for information om produkter har stigende betydning. Tendensen er tydeligvis, at produktmodeller i højere grad er udgangspunkt for alle tilhørende planlægningsopgaver såsom procesplanlægning, produktionsplanlægning og salgsplanlægning. Baggrunden for projektet er den tidligere udviklede metode til informationsmodellering ved anvendelse af grundlæggende systemteoretiske begreber, grundlæggende abstraktionsmekanismer og det objekt-orienterede paradigme. I tilknytning hertil har der været udført studier af anvendelsesmulighederne vedrørende de internationale standarder ISO 10300 (STEP) og Industrial Foundation Classes (IFC). Disse undersøgelser har primært været rettet mod udvikling af produktmodeller i byggeriet. Der er ligeledes arbejdet med problemer vedrørende opbygning af produktfamilie-modeller, idet de nævnte standarder ikke understøtter dette. Modeller af produktfamilier danner grundlag for automatisk konstruktion af produkter ved produktkonfigurering. (Kaj A. Jørgensen)
  StatusFinished
  Effective start/end date31/12/200331/12/2003