Program for læringsledelse - dagtilbud

Project Details

Short titlePFL-dagtilbud
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201531/10/2020

Collaborative partners

  • Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Kolding Kommune (Project partner)
  • Fredericia Kommune (Project partner)
  • Familie, børn og unge, Hedensted Kommune (Project partner)
  • Nordfyns Kommune (Project partner)
  • Børn- og unge forvaltningen, Billund Kommune (Project partner)
  • Børn og Unge, Svendborg Kommune (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.