Program for læringsledelse - skole

Project Details

Description

Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompe-tenceudvikling (COK) har i fællesskab skabt et skoleudviklingsprogram med titlen ”Program for læringsledelse – Forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling”. Partnerskabet bag programmet repræsenterer med de tretten deltagende kommuner over 200 skoler (matrikler), knap 80.000 folkeskoleelever og ca. 10.000 fagprofessionelle (lærere, pædagoger, skoleledelse), dvs. ca. ti procent af det samlede antal folkeskoler, fagprofessionelle, forældre og elever i Danmark. De tretten kommuner er: Billund, Fredericia, Frederikssund, Hader-slev, Hedensted, Holbæk, Horsens, Kolding, Nordfyn, Roskilde, Svendborg, Thi-sted og Vesthimmerland. Programmet støttes af A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, i daglig tale A. P. Møller Fonden.
Short titlePFL
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201531/03/2020

Activities

  • 1 Journal editor

Aalborg Universitetsforlag (Publisher)

Line Skov Hansen (Editor)

1 Oct 201820 Dec 2018

Activity: Editorial work and peer reviewJournal editorResearch

Research Output

Fagligt lavt præsterende elever: Hvem får støtte?

Egelund, N., Nordahl, T., Hansen, O., Andersen, P. G. & Qvortrup, L., 2017, 1 ed. Aarhus Universitetsforlag. 59 p. (Empirisk skole- og dagtilbudsforskning NCS, Vol. 2).

Research output: Book/ReportReport

Open Access

Portæt af elever med særlige behov: Supplerende undervisning og specialundervisning i 13 kommuner

Egelund, N., Nordahl, T., Hansen, O., Andersen, P. G. & Qvortrup, L., 2017, 1 ed. Aarhus Universitetsforlag. 75 p. (Empirisk skole- og dagtilbudsforskning NCS, Vol. 1).

Research output: Book/ReportReport

Open Access