Projekt om Unge, Sårbarhed, Arbejdsmiljø & Marginalisering

  • Lund, Thomas (Project Manager)
  • Andersen, Johan Hviid (Project Participant)
  • Labriola, Merete (Project Participant)
  • Hansen, Claus D. (Project Participant)
  • Kirkeby, Mette Jørgine (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet undersøger individuelle, socioøkonomiske og arbejdsmiljørelaterede faktorers betydning for såvel en positiv ’entré’ på arbejdsmarkedet såvel som en stabil arbejdsmarkedstilknytning som 27-28 årig baseret på spørgeskemaer og registeroplysninger vedr. 20-årige i det tidligere Ringkøbing Amt i 2004 og
opfølgning fra spørgeskemabesvarelser i 2011, hvor de unge er 27/28 år samt registeroplysninger fra 2004/2014. Projektet indeholder en metodeudvikling vedr. definitioner og afgrænsning af begreberne ’stabil arbejdsmarkedstilknytning’ og ’positiv entré’ på arbejdsmarkedet.

Projektet identificerer arbejdsmiljøfaktorer af betydning for succesfuld integration af unge på danske arbejdspladser. Herunder indkredses højrisikopopulationer identificeret ud fra hvilke individuelle faktorer, der øger den enkelte medarbejders sårbarhed ved indtrædelse i arbejdslivet. Herved skabes der viden om, hvilke forhold det på arbejdspladsniveau er vigtigt at fokusere på, når nye, unge medarbejdere skal indsluses på arbejdsmarkedet.
AcronymPUSAM
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2016

Collaborative partners

  • Forskning & Udvikling, MarselisborgCenteret (Project partner)
  • Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning (Project partner)
  • Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet i Herning (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.