Projektledelse af IT-Indsatsen

    Project Details

    Description

    IT-Indsatsen er et konsistoriestøttet, tværinstitutionelt initiativ, som sætter fokus på anvendelsen af informa-tions- og kommunikationsteknologi i undervisning, forskning og administration ved AAU. Formålet med projektet er dels at synliggøre og udnytte de erfaringer, som findes i institutter og studier og kombinerer dem med inspiration, viden og erfaringer udefra. IT-Indsatsens overordnede strategiske mål, er med IKT som redskab, at give et kvalitativt løft i forskning, undervisning og administration, at støtte udvikling af tidssvarende kompetencer, og at anvende IKT til at åbne for adgang til undervisning, viden og informationer, såvel indadtil som udadtil. Projektet har modtaget støtte fra Spar Nord Fonden, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Projektperiode: 1998-2003.
    StatusActive
    Effective start/end date19/05/2010 → …