Pure Brugerdagene 2019

Project Details

Description

Pure Brugerdagene afholdes hvert år for det danske Pure brugerfælleskab. De er med til at styrke videndelingen, idéudviklingen og kreativiteten i og mellem de danske Pure-miljøer. 2019 organiseres de af VBN-teamet på Aalborg Universitetsbibliotek.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201830/06/2019

Collaborative partners

  • Elsevier-Aalborg

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.