Ready to Cook - Totalbudget: 4.939.160 kr - AAU andel: 400.000 kr.

Project Details

Description

Udviklingsprojekt med forskningsandele, som handler om nye måder, metoder og måltider i madservicesektoren. Tre midtjyske kommuner er involveret med deres respektive madserviceleverandører. Projektet er firedelt. Discover Fasen indsamler viden gennem brugerstudier og brugerworkshops. Her visualiseres hypoteser på en måde, der gør dem egnede som operationelle vejvisere hen imod konkrete muligheder og potentialer. DEFINE Fasen klarlægger på baggrund af kravspecifikationer og konceptbeskrivelser nye forretningsområder, som i sig rummer afsættet for udbredelse af koncepterne til en bred vifte af områder og dermed et stort forretningsmæssigt potentiale.
Fødevarevirksomheder kan/skal realisere nye værdiskabende koblinger til den offentlige madservice.
DESIGN Fasen realiserer en række nye produkter, som er klar til match med nye bestillingssystemer – og omvendt. Forventningen er nye komponenter og/eller nye variationsmuligheder og/eller helt nye måltidsløsninger. DELIVER Fasen demonstrerer mulighederne/værdierne i nye komponentbaserede måltids- og bestillingskoncepter og etablerer en model for samarbejde – en co-creation motor - som kan generere nye koblinger og nye fælles tiltag. Food+Design leverer forskningsbaseret viden indenfor design til madservice og viden indenfor brugerdefinition gennem personasbegrebet.

Partnere:
VIFU Videncenter for fødevareudvikling (projektholder)
Hatch&Bloom
Nyx (projektleder)
VIA Århus
AAU

StatusFinished
Effective start/end date10/07/201228/02/2014