Realist evaluation of a supportive intervention for pregnant women and new families living with psychosocial vulnerabilities

 • Overgaard, Charlotte (PI)
 • Holm Thomsen, Louise Lund (Project Manager)
 • Frederiksen, Marianne Stistrup (Project Participant)
 • Evans, Rhiannon (CoI)
 • Ellehave, Sara Mandahl (Project Participant)
 • Andersen, Clara Graugaard (Project Participant)
 • Jensen, Pernille Gram (Project Participant)
 • Møhlgaard, Stine Grøndahl (Project Participant)

Project Details

Layman's description

Titel:Tværsektoriel støtte til udsatte gravide og familier – styrket vidensgrundlagfor en forbedret indsats


I Nordjylland gik Regionen, de 3 fødesteder ogsamtlige 11 kommuner i 2017 sammen om en fælles, systematisk og tværsektorielindsats for sårbare gravide. I et to-årigt forskningsprojekt gennemførerForskningsteamet for gravide og familier i sårbare positioner ved AalborgUniversitet en omfattende virkningsevaluering, som skal generere ny, vigtigviden om, hvordan indsatsen virker, for hvem og under hvilke omstændigheder,dermed give dybdegående indsigt i de aktive processer og mekanismer, som erafgørende for indsatsen kan føre til en positiv forbedring af de gravide ogfamiliernes sundhed og situation. 
Der er i projektet særlig fokus på: 1) processenomkring identifikation af psykosociale sårbarhedsfaktorer, som tidligerestudier af andre indsatser har vist kan medføre angst og utryghed for gravideog er en udfordrende professionel opgave samt 2) på etableringen af etvelfungerende tværsektorielt samarbejde, der i denne indsats tager afsæt i enteamsamtale med den gravide/parret, jordemoder og en sundhedsplejerske fra dengravides hjemkommune.
Evalueringen er baseret på omfattende data fraobservationer, workshops og 94 interviews og afsluttes marts 2023.

StatusFinished
Effective start/end date15/03/202031/07/2023

Collaborative partners

 • Cardiff University
 • Region Nordjylland

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 3 - Good Health and Well-being
 • SDG 10 - Reduced Inequalities

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.