Refleksioner i naturvidenskaben som en uddannelsesmæssig opgave

 • Christensen, Ole Ravn (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektet drejer sig om at undersøge begrundelser for indførelse af refleksioner i de naturvidenskabelige uddannelser på universitetsniveau. Projektets omdrejningspunkt er således i høj grad inspireret af det aktuelle lovforslag om en revideret filosofikummodel og den dertil hørende diskussion. Fokus vil dog være rettet mod at finde relevante videnskabsfilosofiske argumenter, dvs. begrundelser for nødvendigheden af refleksion udfra selve videnskabens natur og virkemåde. Den empiriske del af projektet består af en historisk undersøgelse af begrundelserne for tidligere modeller af filosofikum, samt en klarlægning af nye tiltag på området udenfor Danmarks grænser. Teoretisk vil det blive forsøgt vist, hvorledes teorier indenfor videnskabsfilosofi, sociologi, filosofi og i naturvidenskaben selv synes at konvergere mod en revideret forståelse af naturvidenskab, der virker som begrundelse for inddragelsen af refleksioner i universitetsundervisningen. Engelsk titel: Reflections in Science as an Educational Task
  StatusActive
  Effective start/end date19/05/2010 → …