Regnafstrømning fra bymæssige overflader / Run

Project Details

Description

Målet med dette projekt er at etablere en forøget viden om den fra bymæssige overflader regnbetingede afstrømning til og i afløbssystemerne. Det er hensigten at følge, beskrive og kvantificere både regn- og stofafstrømningen i alle faser af afstrømningsforløbet, lige fra den regnbetingede afstrømning på selve byoverfladerne, til vandet og stoffet løber i kloaksystemerne og via en rørafstrømning ender med at blive ledt til rensning på et renseanlæg eller løbe i en nærliggende recipient som overløbsvand fra et overløbsbygværk. Dele af projektet udføres i samarbejde med det rådgivende firma NIRA's Aalborg-afdeling. (Kjeld Schaarup-Jensen; Claus Johansen, NIRAS)
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …