Relativ alderseffekt i dansk børne- og ungdomsfodbold

Project Details

Description

Denne rapport tager primært udgangspunkt i spørgsmålet Er deltagelse i dansk børne- og ungdomsfodbold forbundet med hvornår du er født? Vi vil i rapporten kigge nærmere på børne- og ungdomsfodbold og på udvalgte talenthold, så fæ-nomenet bliver belyst i forskellige aldersgrupper og niveauer. Underbyggende analyser udføres mhp. at klarlægge faktorer, der bidrager til at skabe RAE i dansk børne- og ungdomsfodbold.

Key findings

Vores analyse af den relative alderseffekt på børne- og ungdomsniveau i dansk fodbold viser overordnet, at der er en relativ alderseffekt på turneringsdeltagelse hos spillere født fra årgang 2005 og frem til årgang 2000 hos både piger og drenge. Både hos piger og drenge ser effekten dog ud til at udjævnes i nogen grad, desto ældre de er. Mulige forklaringer på dette er, at de fysiske forskelle i nogen grad mindskes mellem 1.kvartals- og 4.kvartalsspillere fra de yngste til de ældste årgange og at trænerne dermed i højere grad ’tør’ udvælge spillerne til turneringer.
Derudover viser resultaterne også, at der er en stærk relativ alderseffekt, når der sker en udvælgelse af spillere til licensklubber, talentcentre og ungdomslandshold – både hos piger og drenge. Det er uklart, om det er i den tidlige idrætsdeltagelse af spillerne, at der opstår en skævridning af kompetencer mellem de relativt yngste og ældste, eller om det er i udvælgelsen af talenter. Resultaterne antydede at udvælgelsen af spillere til licensklubber kan medvirke til den relative alderseffekt på talentcentre og U-landshold. Forekomsten af en relativ alderseffekt kan betyde et større frafald hos de relativt yngste spillere på hver årgang, der bør undersøges nærmere. Analysen viser også, at der ikke forekommer en signifikant relativ alderseffekt på herre og dame A-landshold, med dog at disse hold har flere spillere født i første halvår. Det tyder derfor på, at der i nogen grad udvælges og udvikles relativt ældre spillere i DBU-regi, der ofte ikke vil udvikle sig til A-landsholdsspillere.
StatusFinished
Effective start/end date19/12/201427/08/2015