Remote GRID

Project Details

Description

Brug af smart meter data til optimering af elnettet.
For at forhindre at solceller og vindmøller får energiforsyningen i Danmark til at brænde sammen, er der brug for mere viden om, hvad der sker på elnettet. I forskningsprojektet RemoteGRID, støttet af ForskEL skal Aalborg Universitet, Thy-Mors Energi og målerfirmaet Kamstrup finde løsninger, så vedvarende energi kan udnyttes bedre.

Projektet fokuserer på at udvikle et system til DSO'er med formål at opsamle, visualisere og anvende data fra smart meters i lavspændingsnet, og evaluere dette system i 1) en test bed med fokus på cyber attacks og håndtering af grid assets, og 2) en field test med fokus på visualisering og operationel anvendelse af data.
AcronymRemoteGRID
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201630/09/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.