Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – et kollaborativt udviklingsprojekt.

  • Nielsen, Mette Lykke (PI)
  • Nielsen, Louise Yung (PI)
  • Laursen, Cæcilie Sloth (CoI)
  • Dyreborg, Johnny (PI)

Project Details

Description

Center for Ungdomsforskning (CeFU) på Aalborg Universitet har sammen med Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) modtaget midler fra Arbejdsmiljøforskningsfonden inden for et helt nyt felt inden for arbejdsmiljøforskningen, nemlig unge der arbejder på nye digitale arbejdsmarkeder.

Igennem 2 år skal en række centrale interessenter i feltet mødes og samarbejde om at udvikle viden i et samarbejde mellem forskere og interessenter. Formålet er at skabe viden om unges arbejde på nye digitale arbejdsmarkeder, deres arbejdsmiljø, samt at undersøge hvordan disse unge kan nås med arbejdsmiljøindsatser.

Baggrunden er, at en stadig voksende gruppe af unge finde arbejde på de nye digitale arbejdsmarkeder. Et helt centralt begreb er i den sammenhæng ’platformsøkonomi’. Her formidles der arbejde, tjenesteydelser og services gennem kommercielle digitale platforme, som for eksempel appen ’AHandyHand’ m.fl.. Det arbejde der udføres kan både kræve højt specialiseret viden, ingen eller mindre specialiseret viden. Samtidig har sociale digitale platforme skabt grobund for nye typer af arbejde, såsom modebloggere, instagram-stjerner og Youtube-stjerner. Der mangler fortsat en samlet opgørelse over omfang og udbredelsen af denne type arbejde. Men det antages at antallet er stigende, idet det er et marked der er i hastig vækst. Der er ligeledes meget sparsom viden om de arbejdsmiljøproblemer, der knytter sig til nye digitale arbejdsmarkeder, og hvordan arbejdsmiljøviden skal komme unge i denne gruppe til gavn.

Formålet med dette projekt er at skabe viden om unges arbejde på nye digitale arbejdsmarkeder, disse unges arbejdsmiljø, samt undersøge hvordan disse unge kan nås med arbejdsmiljøindsatser.

Delformål:
•Afdække arbejdsmiljøproblemer blandt unge under 30 år, på de digitale arbejdsmarkeder.
•Udvikle praksisrelevante anbefalinger til, hvordan unge på nye digitale arbejdsmarkeder kan lære at arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
•Udvikle og teste spørgeskema om arbejdsmiljø for unge, der arbejder på digitale arbejdsmarkeder.

Et kollaborativt forskningsprojekt
Vores viden om unge på digitale arbejdsmarkeder er stadig begrænset, derfor er det nødvendigt at skabe helt nye tilgange og relationer, for at sikre at disse unges arbejdsmiljøproblemer bliver håndteret. Derfor gennemføres der i projektet en ’kollaborativ forskningsproces’ der indebærer et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem forskere og praktikere. I udformningen af projektet er der lagt vægt på samarbejdet med interessenter, der repræsenterer et bredt udsnit af de personer, der arbejder på det digitale arbejdsmarked. Interessenterne involveres i at skabe overblik over de arbejdsformer, der er på det digitale arbejdsmarked, problemidentifikation, dataindsamling og udarbejdelse af praksisrelevante anbefalinger. Forskningsmæssigt bygger projektet videre på data, der aktuelt udvikles i et nordisk forskningssamarbejde om arbejdsmiljøudfordringer blandt nordiske unge med atypiske arbejdsformer (Nordiskministerråd, 2016-2017). Der vil blive udarbejdet et spørgeskema til personer på det digitale arbejdsmarked, der tager udgangspunkt i ’Arbejdsmiljø og helbred spørgeskemaet’ (NFA). Spørgeskemaet skal skabe grundlag for at følge arbejdsmiljøet i denne gruppe fremover.

Projektet er 2 årigt (2018-2020) og udføres i samarbejde med NFA. Projektet har modtaget midler fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.
Acronym(RADAR)
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201830/04/2020