Risiko for vold, trusler og seksuelle krænkelser blandt unge 15-17 årige i hotel- og restaurationsbranchen

Project Details

Description

I forbindelse med den politiske aftale om at modernisere restaurationsloven blev det aftalt, at gennemføre en evaluering af risikoen for vold, trusler, uønsket seksuel opmærksomhed og chikane blandt unge 15-17-årige der arbejder på steder, hvor der serveres alkohol. Et centralt element i restaurationsloven, som blev vedtaget af Folketinget i 2017, var at lempe § 27 således, at unge under 18 år må arbejde i lokaler, hvor der serveres alkohol, hvis restaurantens hovedformål er servering af mad, og serveringen af alkohol sker i forbindelse hermed. Erhvervsstyrelsen har bedt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at gennemføre denne evaluering. Evalueringen er gennemført i samarbejde med Center for Ungdomsforskning (CeFU).
StatusFinished
Effective start/end date02/05/202201/10/2022

Collaborative partners

  • National Research Centre for the Working Environment