Ristefyring af biomasse - måling, validering og demonstration (Joint Project: gratefiring of biomass – measurements, validation and demonstration)

Description

Formålet med dette projekt er at validere og operationalisere den modeldannelse af de grundlæggende mekanismer involveret i forbrænding af biomasse på rist, der er implementeret i den CFD-baserede fyrrumsmodel, samt at sikre fortsat udvikling af disse modeller frem mod et mere generaliseret niveau, som f.eks. et bredere brændselsspekter. Projektet vil - afklare muligheder og begrænsninger for CFD beregninger af strømningsforhold, forbrænding, varmetransmission, belægningsdannelse samt emissionen af NO og SO2 på ristefyrede biomasse anlæg via sammenligning med pilot- og fuldskala-data. - bane vejen for en praktisk anvendelse af fællesprojektets resultater ved at aflevere et afprøvet, dokumenteret modul, der kan anvendes direkte fra CFD-programmet FLUENT til producenter, operatører og øvrige projektdeltagere. - danne grundlag for en senere anvendelse af fællesprojektets resultater til andre teknologier som affaldsforbrænding og suspensionsfyring - opsummere den samlede status for de udførte fællesprojekter om ristefyring af biomasse Projektet og dets resultater vil være af værdi for såvel anlægsproducenter som operatører af denne type kraftværker. ELSAM, Energi E2, Babcock&Wilcox Vølund ApS, Risø, DTU, IET-AAU (LAR, SKK, CHY)
StatusFinished
Effective start/end date01/08/200431/03/2008