Robust LPV Control of Induction Motors

Project Details

Description

Regulering af induktionsmotorer (AC-motorer) har været genstand for omfattende forskning i de seneste årtier. Der er dog stadig behov for at gøre regulatorerne mere robuste overfor parametervariationer specielt ved drift uden hastigheds- og positionssensor. Et teoretisk område der kun i ringe har været anvendt i forbindelse med induktionsmotorer er robust H-uendelig regulering og LPV (linear parameter varying) regulering. Målet i dette projekt er at anvende disse teoriområder i forbindelse med regulering af induktionsmotorer. Projektets hovedformål er: * at udvikle robuste rotor-flux-observere, både til drift med og uden hastighedssensor * at udvikle robuste hastigheds- og fluxregulatorer * at udvikle teori for robust LPV-regulering. Det tilstræbes, at de udviklede metoder er velegnede til industriel anvendelse. Metoderne afprøves i praksis på en laboratorieopstilling, der er stillet til rådighed af Danfoss A/S. (Henrik Rasmussen, Jakob Stoustrup, Klaus Trangbæk)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201018/05/2011