Project Details

Description

Projektet analyserer rollefordeling mellem Boligsocialnet BSN, Center
for Boligsocial Udvikling CFBU og Landsbyggefonden LBF. Undersøgelsens
formål har været at etablere et overblik over rollefordelingen mellem BSN,
CFBU og LBF med en kortlægning af organisationernes viden-, formidlings- og
udviklingsaktiviteter, at analysere opgavevaretagelsens organisering og
at identificere organisatoriske udviklingsmuligheder.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201831/05/2019