Project Details

Description

I projektet afprøves kombinationer af dagslys og dynamisk LED-kunstlys i forbindelse med byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg.

Projektet implementerer bedre dagslys og kunstlys til gavn for energiforbrug og indeklima, og indsamler i senere faser, i kontrollerede forsøg, data om sundhed. I samarbejde med bygherre opstilles en drejbar 1:1 mock-up af en patientstue, som vil skabe en unik mulighed for, at undersøge og indsamle viden om både dagslys, dynamisk LED-kunstlys og indeklima igennem avancerede (kumulative) lysregistreringer, samt IC-meter-målinger af luft, CO2, temperaturer i Bygningsklasse 2020 byggeri. Ved at teste og afprøve forskellige scenarier med forskelligt dagslys og forskellig styring af dynamisk LED-belysning vil projektet kvalificere teoretiske beregningsprogrammer (BSim og Be15) med praktisk erfaring. Det sker igennem en nyudviklet målingsmetode for dagslys og LED-kunstlys, hvor projektet studerer lyskvalitetens betydning for bygningens energimæssige og sundhedsmæssige forhold i et Bygningsklasse 2020 byggeri.

Projektet efterfølges af sundhedsfaglige post occupancy undersøgelser, hvor døgnrytme, humør, søvn og medicinforbrug undersøges på i alt 192 enkeltsengstuer på Ny Psykiatri Bispebjerg. Her vil de sundhedsfaglige undersøgelser bidrage til, at kvalificere og udmønte konkretisere lys og indeklima i relation til begrebet og hensigten om helende arkitektur. Projektet vil på den måde tage udgangspunkt i, at forbedre velvære og livskvalitet for den indlagte psykiatriske patient, men det overordnede formål med projektet er, at den sundhedsmæssige viden vil kunne anvendes mere alment og generelt i forhold til Bygningsklasse 2020.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201801/12/2020