R'U Experienced? RUEx - Oplevelsesøkonomi fra teori til praksis

Project Details

Description

 

Projektet handler om, hvordan man kan rådgive små og mellemstore virksomheder inden for kultur, IKT og detailhandel, så de kan tage oplevelsesøkonomisk viden i anvendelse.

Projektet vil sikre afprøvning og udvikling af konkrete modeller for, hvorledes der kan arbejdes med oplevelsesrådgivning og implementering inden for tre specifikke brancher, detailhandelsvirksomheder, IKT virksomheder og kulturvirksomheder.

Projektet forløber i tre faser, hvoraf fase to er den mest omfangsrige:

1. Kortlægning af behov for oplevelsesøkonomisk rådgivning i regionen i dag. Analyse af eksisterende viden og litteratur om oplevelsesøkonomi i dag. Dette munder ud i et værktøjskatalog af redskaber til at arbejde med praktisk oplevelsesrådgivning- og implementering.

2. Gennemførelse af konkrete virksomhedscases. Der gennemføres i alt 16 virksomhedsudviklingsforløb inden for tre specifikke brancher:

3. Dokumentation og formidling af projektets resultater samt udvikling af forretningsmodel for, hvorledes initiativet kan videreføres på kommercielle vilkår.

StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …

Funding

  • <ingen navn>

Keywords

  • experience economy