Ruling through Division: Categorizing People and Resources in Contemporary China

Project Details

Description

Ruling through Division is an interdisciplinary research network mainly working with primary sources in Chinese. The aim of the network is to provide an open platform for conceptualizing how different forms of categorization work as an original and innovative means of identifying and controlling people and resources in China, and how people on the ground, state authorities and commercial agencies apply and reconfigure existing or emerging categories to change or maintain their roles in society. Network activities include an opening conference, three smaller seminars, and a closing conference. The opening conference will be an open call-for-paper conference where we will be able to recruit new members for the network.

Seminars will focus on the different elements that we expect to be included in articles written for special issues compiled through the network: 1) histories of categorization, 2) digital categorization, and 3) ethnographies of categorization.

Layman's description

Forskningsnetværket “Ruling through Division: Categorizing People and Resources in Contemporary China” har til formål at danne et forum, hvor Kina-forkskere, der på forskellig vis har arbejdet med eller ønsker at arbejde med at afdække, hvordan kategorisering anvendes til at kontrollere Kina, kan mødes. Størstedelen af netværksmedlemmerne arbejder med kinesiskssprogede kilder, men inden for forskellige discipliner og med emner der spænder fra kategorisering af religiøse produkter til kategorisering af forskellige former for kreditværdighed.
Netværksaktiviteterne består af en åbningskonference, hvor forskere og andre interessenter vil have mulighed for at byde ind med og lytte til interessante vinkler på emnet. Herefter følger tre seminarer, hvor netværkets medlemmer i samarbejde arbejder med publikationer om kategorisering. Emner for seminarerne er udvalgt, så hvert enkelt seminar giver mulighed for erfaringsudveksling om emner, der er relevante for alle netværksmedlemmer. Der indledes med et seminar, hvor den historiske kontekst diskuteres, dernæst udveksles der erfaringer om at arbejde med kategorisering digitalt. I det sidste seminar diskuterer vi tilgange til etnografisk feltarbejde om emnet. Netværksaktiviteterne afsluttes med en konference, hvor papers udarbejdet som en del af netværkssamarbejdet præsenteres. Undervejs i netværksaktiviteterne vil vi diskutere udvikling af egentlige større kollektive ansøgninger om større forskningsprojekter.
Short titleRuling through Division
AcronymCatCh
StatusActive
Effective start/end date01/01/202123/12/2025

Collaborative partners

  • University of Copenhagen

Funding

  • Independent Research Fund Denmark | Culture and Communication: DKK1,224,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.