Project Details

Description

Projektet skal demonstrere anvendelse af og potentialet for lokal sekundavandsforsyning, ved etablering af sekundavandsanlæg til anvendelse af saltholdigt grundvand til toiletskyl i en bygning i det kommende byområde i Købehavn, Nordhavnen. Traditioner og vaner indenfor vandforsyning udfordres, idet der ikke tidligere er etableret anlæg til saltholdig grundvand til toiletskyl og erfaringer vil blive samlet i en retroperspektiv evaluering med henblik på at forbedre dette anlæg samt udvikle fremtidige anlæg.

Projektet gennemføres i et større partnerskab med privat og offentlige parter og flere universiteter og vidensinstitutioner.

DIST, AAU vil have særlig fokus på at evaluere sekundavandsanlægget retroperspektivt mht. kundetilfredshed, økonomi, forbrug. Projektet følger således op på data fra tidligere vedr. borgere/beboeres perpsektiver på vandforsyning og vandkvaliteter og hverdagspraksis.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2018