Samfundsvidenskabernes metodegrundlag

  • Riis, Ole (Project Participant)

Project Details

Description

Positivismeopgøret indebar et brud med de kvantitative metoders dominans i sociologien og ført til lancering af en bred vifte af kvalitative metoder. Nyere videnskabsteoretiske argumenter har ført til fornyede overvejelser om sociologiens metodegrundlag, herunder også om det hensigtsmæssige i at afskrive de kvantitative metoder. Metoder på tværs diskuterer nødvendigheden og muligheden af at kombinere kvantitative og kvalitative metoder. Bogen argumenterer for, at kvantitative metoder ikke nødvendigvis er ensbetydende med et positivistisk videnskabssyn, og at det er nødvendigt at kombinere kvantitative og kvalitative metoder for at kunne opbygge en adækvat fremstilling af de væsentligste processer i samfundet. I forlængelse heraf studerer Ole Riis det metodiske grundlag for at opbygge sammenlignende samfundsanalyser, i særdeleshed med henblik på at studere konsekvenser af globaliseringsprocessen. Sammen med Jens Tonboe studeres desuden kausalitetsbegreber i sociologi og deres metodiske implikationer. (Ole Riis)
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …