Samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører: Modeller for praksis og samarbejde i socialt arbejde med sårbare flygtninge og ældre

 • Frederiksen, Morten (PI)
 • Henriksen, Lars Skov (CoI)
 • Vitus, Kathrine (CoI)
 • Rostgaard, Tine (CoI)
 • Grubb, Ane (CoI)

Project Details

Description

Forskningsprojekt om samskabelse mellem frivillige og offentlige aktører. Bevilget af Velux Fonden.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201731/12/2020

Collaborative partners

 • KORA
 • Aalborg Kommune
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Dansk Røde Kors
 • Ældresagen

Funding

 • Velux Fonden: DKK3,264,097.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.