Project Details

Description

Det er projektets formål at udarbejde en samlet SBi-anvisning rettet mod bygningsprofessionelle, der indeholder:

Vejledning om inddragelse af beboerne under planlægning af renoveringsarbejder og udarbejdelse af retningslinjer for information af beboere om risikohåndtering i den forbindelse.

Litteraturundersøgelse om ældre byggevarers indhold af farlige stoffer, mu-ligheder for frigivelse og anbefalinger om maksimal eksponering i indeklimaet.

Gennemgang af acceptabel eksponering af beboerne under og efter renove-ringsarbejder for de mest relevante sundhedsfarlige stoffer inklusive oplys-ninger om hvilke materialer der vil kunne indeholde stofferne med baggrund i en litteraturundersøgelse.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201901/06/2022

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities