Project Details

Description

Projektet har til formål at udarbejde en SBi-anvisning om fugt- og energiforhold ved drift af ejendomme, som i en kortere eller længere tid er ubenyttede. Hensigten med SBi-anvisningen er at beskrive energimæssig optimering af driften i forhold til at ejendommen ikke nedbrydes eller udvikler andre skader; fx vækst af skimmelsvamp eller skadedyr i perioden, herunder nedbrydningshastigheden ved nedlukning af varme, vand og evt. el. Anvisningen vil behandle et udvalgt sæt af ejendomstyper, som hyppigt måtte hvile mellem to anvendelser; fx kontorbyggeri, industriejendomme og offentligt instituti-onsbyggeri. Endvidere vil huse, der lukkes ned for kortere eller længere sæsonbe-stemte perioder, samt ejendomme som kun anvendes lejlighedsvis, fx sommerhuse, jagthytter, repræsentationslokaler eller ejendomme uden bopælspligt være relevan-te. Anvisningen vil, ud over driften af de hvilende ejendomme, tillige belyse om det vil være mest rentabelt, at hvile eller nedrive aktuelle bygningsmasse.

Baggrund:
Baggrunden for projektet er, at der skønnes mulighed for at nedbringe de energi-mæssige udgifter til drift af hvilende ejendomme. Ejendomme opfattes som hvilende i perioder mellem to anvendelser, fx fra fraflytning til salg af en ejendom eller ved sæsonbestemt nedlukning af ejendommen. I en hvileperiode henstår ejendommen ubenyttet eller tom, og alle driftsfunktioner er sat i stå eller på nedsat funktion. Ejendommens ejer eller driftsansvarlige vil almindeligvis ønske en optimal balance mellem på den ene side at begrænse driftsomkostningerne i hvileperioden og på den anden side undgå større udgifter til genopretning på grund af fugtskader, temperaturbetingede skader eller andre værdiforringelser som følge af nedsatte driftsfunktioner.
Projektet er støttet af Forsvarets Ejendomsstyrelse og Freja Ejendomme.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201901/06/2022