SBi-anvisning om materialer til varmeisolering af bygninger

Project Details

Description

Projektets formål er at udarbejde en SBi-anvisning om materialer til varmeisolering af bygninger og brugen af materialerne i bygninger. Anvisningen skal tilvejebringe og videregive kendt viden om de mest anvendte materialer til varmeisolering af bygninger.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden, Byggeskadefonden, Varmeisoleringsforeningen, Mineraluldsindustriens Brancheråd og Plastindustrien

Key findings

Anvisning til erstatning af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201931/12/2023

Collaborative partners

  • National Research Centre for the Working Environment