Project Details

Description

Projektets formål er at udarbejde en SBi-anvisning om materialer til varmeisole-ring af bygninger og brugen af materialerne i bygninger. Anvisningen skal tilvejebringe og videregive kendt viden om de mest anvendte materialer til varmeisolering af bygninger.

Key findings

Anvisning til erstatning af By og Byg Anvisning 207 om anvendelse af alternative isoleringsmaterialer
StatusActive
Effective start/end date01/02/201931/12/2022