SBi-anvisninger om småhuse

Project Details

Description

Udarbejdelse og publicering af fem nye SBi-anvisninger om småhuse til erstatning for SBi-anvisning 186 'Småhuses stabilitet' og 189 'Småhuse'. De fem nye anvisninger dækker emneområderne Indretning og funktion, Styrke og stabilitet, Klimaskærmen, Indeklima, ventilation og energi, og Vådrum. Anvisningerne vil primært rette sig mod nybyggeri af boliger uden vandret lejlighedsskel, dvs. fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, kædehuse m.m.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201131/12/2016