Project Details

Description

Den grønne omstilling kræver etablering af nye anlæg, f.eks. solceller, som kræver store investeringer og kan møde lokal modstand. For at bruge grøn energi optimalt, skal der laves omkostningseffektiv digital sektorkobling mellem el, varme, og transport og forbrugerne skal engageres direkte og effektivt.

Key findings

Udvikling af energiplanlægnings-modeller, CO2-/økonomi- beregninger, metoder til forbruger engagement og digital platform der viser hvordan lokale energifællesskaber kan løse denne udfordring. Der planlægges simulationer, brugerstudier og mindre demonstrationer
StatusFinished
Effective start/end date03/01/202231/12/2022

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production
  • SDG 13 - Climate Action

Keywords

  • Energifælleskaber
  • Borgerdrevet

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.