Project Details

Description

Projektets formål er at nøje identificere den genetiske basis for en ikke-GMO nogle helt nye højamylose stivelseskartoffels egenskaber samt at karakterisere kartoflerne biokemisk med formålet at muliggøre videre markørbaseret forædling af disse. Kartoflerne er helt unikke, idet de er de eneste der hidtil findes som naturlige mutanter med dramatisk forandring i stivelses-funktionaliteten. Det betyder, at de derfor i modsætning til GMO varianter kan bruges direkte i det almindelige forædlingsarbejde. En genetisk markør som er karakteristisk for fænotypen er kendt, men det præcise genetiske grundlag for mutationen er ikke kendt. Dog har vi ved hjælp af proteomanalyser, påvist at stivelsesbiosyntesen i disse knolde sandsynligvis hovedsageligt foregår via enzymet stivelsesfosforylase, og ikke via den traditionelt anerkendte syntsesevej via enzymet stivelsessyntase. Vi har også med ekspressionsanalyse påvist at denne syntesevej er fuldt mulig i kartofler (Kamiski et al. 2012). Dette er en central hypotese, som dette projekt skal undersøge ved at identificere den kausale mutation, som medfører den specielle stivelses-funktionalitet. Kendskab til den mutante sekvens vil også give bedre molekylære markører for egenskaben, som muliggør en effektiv, forudsigelig og funktionel forædling af disse værdifulde stivelseskartofler.Kartoffelknoldene fra de eksisterende fem forædlingslinjer indeholder desværre store mængde frit sukker og vi vil derfor undersøge genekspressionen af de vigtigste gener i kartoflen relate-ret til stivelses- og sukker biosyntese for at undersøge muligheder for at mindske sukkerind-holdet og øge stivelsesindholdet.
AcronymHighAmyl
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2014

Funding

  • Kartoffelafgiftsfonden: DKK750,000.00