Seniorundersøgelse blandt medlemmer af HK, SID og KAD og i virksomheder i Vendsyssel

Project Details

Description

Formålet var at undersøge mulighederne for at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet i længere tid. For at kunne give svar på dette overordnede spørgsmål blev seniorernes tidligere og nuværende arbejdsliv belyst, ligesom deres deltagelse i kurser og efteruddannelse blev inddraget. Derudover blev ønsket om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet belyst i sammenhæng med seniorernes strategier for resten af deres liv - det vil sige efterløns- og pensionsalderen. Da spørgsmålet om at kunne fortsætte på arbejdsmarkedet også hænger sammen med kvalifikationskravene på arbejdsmarkedet, var det centralt at undersøge indstillingen til og motivationen for kurser og efteruddannelse. For de lediges vedkommende blev vurderingen af deltagelse i aktiveringsforanstaltninger belyst. Endelig blev virksomhedernes praksis i forhold til seniormedarbejdere belyst ud fra antagelsen om, at forskellige seniorordninger, hvor der blev taget hensyn til denne gruppe af medarbejdere, ville kunne påvirke ønsket om tilbagetrækning. Det kan dreje sig om nedsat arbejdstid, ændret jobindhold, efteruddannelse mv. Metoder: Undersøgelsen er foretaget i perioden fra oktober 1999 til juli 2000 blandt 600 medlemmer af HK, SID og KAD - såvel beskæftigede som ledige seniorer i alderen 50-62 år. Denne del er foretaget via en spørgeskemaundersøgelse. Derudover er der lavet interviews med 16 af de personer, der indgik i nævnte undersøgelse. Endelig er 15 virksomheder fra forskellige brancher, private som offentlige blevet interviewet. Undersøgelsen er afsluttet og resultaterne formidlet i en rapport i LEO-serien.(Preben H. Rasmussen, Ove Mølvadgaard)
StatusFinished
Effective start/end date01/10/199914/02/2003