Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion

  • Nielsen, Mette Lykke (Project Participant)
  • Dyreborg, Johnny (PI)
  • Grytnes, Regine (PI)
  • Baker, Robin (CoI)
  • Gherardi, Silvia (CoI)

Project Details

Description

Formålet er at undersøge, hvordan oplæring og instruktion af unge i sikkerhed skal udformes, for at kunne bidrage til at reducere risikoen for, at unge kommer til skade i arbejdet. Vi ved, at de første måneder på arbejde er de farligste, især for unge ansatte. Vi ved også, at unge er en meget differentieret gruppe. Projektet vil derfor undersøge forskellige kategorier af unge ansattes læringsforløb, med fokus på de første tre måneder på arbejdspladsen. Desuden vil der blive udarbejdet forslag til nye former for læringsforløb rettet mod oplæring og instruktion i sikkerhed, der tager højde for unges arbejdspraksis og risikoforhold. Projektet vil undersøge følgende spørgsmål:

Hvordan lærer unge sikkerhed i de første 3 måneder på deres arbejdsplads?
Er unges læringsforløb i relation til sikkerhed tilstrækkelige i forhold til at håndtere risikoforhold i deres arbejde?
Hvordan kan oplæring og instruktion i sikkerhed konkret udformes til forskellige kategorier af unge i deres første tid på deres arbejdsplads?

Disse spørgsmål besvares på tværs af tre brancher, nemlig metalindustri, social- og sundhedsområdet samt detailhandlen. Projekt er 2 årigt (01.02.2015 - 01.02.2017) og udføres i samarbejde med Johnny Dyreborg, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og forsker Regine Grytnes, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Desuden er Dr. Robin Baker (USA) og professor Silvia Gherardi (Italien) begge tilknyttet projektet.
AcronymSAFU
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201131/01/2014