SITOR, Sundhedssektorens IT- og organisationsudvikling / Development of information technology and organization in the health care sector

Description

SITOR projektet er primært finansieret af Sundhedsministeriets midler til et strategisk forskningsinitiativ for organisation og ledelse i sygehusvæsenet. Projektet undersøger forskellige former for initiativer til gennemførelse af organisatoriske ændringer i forbindelse med implementering af elektroniske patientjournaler. Følgende områder indgår i projektet: · Monitorering af forandringsparathed · Betydningen af lokalt forankret viden · Bottom-up metode i forbindelse med identifikation af superbrugere. V-CHI-projekt. (Anna Marie Høstgaard; Christian Nøhr, Pernille Bertelsen, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning)
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200531/12/2005