Skolehaver som ramme for udsatte unges socialisering og identitetsdannelse

  • Kristensen, Niels Heine, (Project Manager)

Description

I de senere år er der nationalt såvel som internationalt opstået en fornyet interesse for at etablere og udbrede skolehaver som lærings- og dannelsesrum, primært i tilknytning til grundskoler, sekundært til børnehaver. Interessen er senest blevet styrket i det politiske system, bl.a. som led i en dagsorden, hvor der som led i den seneste reform af folkeskolen efterspørges en mere praktisk orienteret (fag-)didaktik og desuden kobles til andre dagsordener, især inklusion, bæredygtighed og sundhed (Undervisningsministeriet og Fødevareministeriet 2013).
I nærværende projekt vil der blive fokuseret på en udforskning af et yderligere aspekt og potentiale ved skolehaver, nemlig hvordan disse kan fungere som pædagogisk ramme for socialisering og identitetsdannelse blandt unge, der i forskellige sammenhænge kategoriseres som udsatte.
Projektet vil tage sit empiriske udgangspunkt i den amerikanske ’food justice’-bevægelse (Gottlieb & Joshi 2013, Alkon & Agyeman 2011), konkret projektet ’Food What?’ i Santa Cruz, der beskriver sig som et ungdoms-empowerment og ’food justice’-program, hvor mad, bæredygtigt landbrug og sundhed, bruges som et redskab til at skabe stærke, sunde og inspirerede teenagere og som samarbejder med udsatte unge med lavindkomstbaggrund om at dyrke, tilberede, spise og distribuere sunde og bæredygtige fødevarer (www.foodwhat.org).
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201430/06/2016