Små grupper: Forståelse af gruppers performance via koordineringspolitik, koordineringskvalitet og grupperoller / Small teams: Understanding team performance in terms of coordination policy, coordination quality and team roles

 • Larsen, Jesper Hans (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektet er en del af et langsigtet forskningsprojekt, der sigter på at bidrage til udviklingen af koordineringsteorien i et mikro-orienteret perspektiv. Koordineringsteorien er et relativt nyt teoriområde inden for den traditionelle organisationsteori og er et område, som er i fokus grundet den globale konkurrencesituation karakteriseret ved krav som fleksibilitet og hurtigere produktudvikling. Disse krav har gjort, at virksomheder i dag fokuserer på de fordele, der i teorien er givet ved at implementere grupper som en af hjørnestenene i den måde virksomhederne organiserer sig på. Da ikke alle virksomheder oplever de fordele, som teorien foreskriver ved implementering af grupper, fokuserer projektet på at opnå en større forståelse af, hvordan grupper fungerer i forhold til den måde, der koordineres på internt i grupper for derigennem at forstå hvilke koordineringspolitikker og heraf hvilke koordineringsmekanismer, der synes at gøre en forskel i forhold til gruppers performance. Ud over målet med at forstå små gruppers performance via koordineringspolitik, koordineringskvalitet og grupperoller så sigter projektet også på at udvikle metoder til analyse og design af koordineringsmekanismer, idet det er valgt at kalde produktrealiseringsfasen - de aktiviteter der indgår i produktudvikling fra ide til fullscale produktion. Med fokus på produktrealisering og gruppers interne koordinering peger resultaterne fra projektet på, at en formel koordineringspolitik fremmer en hurtig og kvalitetsmæssig høj performance under vilkår, hvor aktiviteterne er karakteriseret ved et højt usikkerhedsniveau i form af høj fleksibilitet, høj kompleksitet og højt niveau af manglende information (høj aktivitetsusikkerhed). Ydermere peger resultaterne på, at specielt extroverte grupperoller fordrer, at gruppens interne koordinering finder sted via en formel koordineringspolitik. Projektet forventes afsluttet ultimo 2002. Vejleder: Poul H. K. Hansen. (Jesper H. Larsen)
  StatusFinished
  Effective start/end date31/12/200331/12/2003