Små og mellemstore virksomheders adgang til substituerende højt kvalificeret arbejdskraft

Project Details

Description

Målet med projektet er at udvikle en prototype på et digitalt værktøj til virksomheder med rekrutteringsudfordringer ift. højt kvalificeret/specialiseret arbejdskraft baseret på de positive erfaringer med anvendelse af substitutionsmetoden. Det digitale værktøj vil give beslutningstagere i SMV’er en systematisk metode til at identificere konkrete substitutionsmuligheder i virksomheden ved at skabe et mere systematisk overblik over virksomhedens opgavevaretagelse. Dette vil styrke og nuancere virksomhedens forståelse af virksomhedens kompetencebehov, og derigennem understøtte mulighederne for at identificere nye veje til at tilknytte de nødvendige kompetencer.
Short titleSubstitutionsprojektet
StatusFinished
Effective start/end date01/12/201931/05/2021

Collaborative partners

  • Pluss Leadership
  • Akademikerne
  • Skiveegnens Erhvervs- og Turismecenter
  • Business Esbjerg

Funding